Hemne Sparebank oppfordrer frivillige lag og foreninger om å søke bankens gaveutdeling fra gavefondet, til investeringer, prosjekter, arrangement eller generell støtte, to ganger pr. år.

Hemne Sparebank vil fordele midler fra gavefondet to ganger i året, nemlig i mai og november. Det er da datoene 15/5 og 15/11 som gjelder som søknadsfrister. Alle søknader fra lag og foreninger vil så langt mulig bli henvist til disse to søknadsdatoene.

Frivillige lag og foreninger i Hemne, Hitra, Frøya, Snillfjord, Aure og Halsa, og ellers som har et kundeforhold til Hemne Sparebank, oppfordres om å søke, innen fristene 15.mai og 15.november hvert år, for å komme i betraktning.

Søknader sendes til banken pr. post, eller på E-post  post@hemnesparebank.no.

Søknadsskjema får du ved henvendelse til banken, eller på bankens hjemmeside  www.hemnesparebank.no  (nedenunder her).  Legg gjerne ved relevant informasjon som f.eks. kostnadsoverslag, budsjett, regnskap, alt etter hva det søkes om.

Det må søkes ved hver tildeling for å komme i betraktning, tidligere søknader blir ikke med i neste vurdering/tildeling.SØKNADSSKJEMA

SØKNADSSKJEMA ELEKTRONISK

INFORMASJONSARKPressemeldinger fra tidligere tildelinger, med oversikt over hvem som er tildelt midler :

Pressemelding november 2018

Pressemelding mai 2018

Pressemelding november 2017

Pressemelding mai 2017

Pressemelding november 2016

Pressemelding mai 2016

Pressemelding november 2015

Pressemelding mai 2015