Alle søknader og utdelinger fra gavefondet gjøres nå gjennom Lokalverdi!

Registrer ditt prosjekt på www.lokalverdi.no/hemne

 

Pressemeldinger fra tidligere tildelinger, med oversikt over hvem som er tildelt midler: