Styret i Hemne Sparebank :

Tore Hallan Leder
Lars Bjørnar Lyngmo          Nestleder
Inger Sporild Styremedlem
Randi Viken Styremedlem
Karl Vatn Fast møtende vara
Einar Ola Selnes Ansattes repr.
         


Generalforsamlingen i Hemne Sparebank :

Oddlaug B. Brekken Leder - innskyter
Jorulf Gumdal Medlem - innskyter
Jan Hammerdal Medlem - innskyter
Bernt Olaf Aune        Medlem - innskyter
Svein Viggo Johansen           Medlem - innskyter
Jan Lien Medlem - innskyter
Egon Ringseth Medlem - innskyter
Anne Steinveg Medlem - innskyter
Ole L. Haugen                       Nestleder - egenkapitalbeviseier
Knut Romundset  Medlem - egenkapitalbeviseier 
Birgit Lyngsaunet  Medlem - egenkapitalbeviseier
Anders Bugten Medlem - egenkapitalbeviseier
Geir Hansen

Medlem - ansatte

Norun T. Enoksen Medlem - ansatte
Nina M. Skårild Medlem - ansatte
Kari Vaagan Medlem - ansatte