I henhold til vedtektene i Hemne Sparebank skal bankens innskytere velge 8 medlemmer og 4 varamedlemmer til generalforsamlingen.
4 av medlemmene velges for 2 år, og 4 av medlemmene velges for 4 år. 2 av varamedlemmene skal velges for 2 år, og 2 av varamedlemmene skal velges for 4 år.
I tillegg skal det velges ett medlem og ett varamedlem, begge for 2 år, til valgkomiteen.

Les mer :
Innskytervalgmøte

Valgkomiteens innstilling