Banken holder til i et flott bankbygg fra 1984, i sentrum av Kyrksæterøra. Hemne Sparebank ble etablert den 10. november i 1864. 

Bankens historie fra de første 125 årene er skildret i jubileumsboka "Fra fjærpenn til data" som kom ut i 1989, og i boka "Lokalbank i 150 år" som kom ut i forbindelse med bankens 150 årsjubileum i 2014. Bøkene er samtidig historien om utviklingen i Hemne kommune i disse 150 årene. Det har alltid vært nøye sammenheng mellom bankens, kommunens og næringslivets ve og vel. Er du interessert i bøkene, kan de fås ved henvendelse i banken.

Banken har altså en tradisjonell sparebankhistorie bak seg. Det betyr nøkternhet, samfunnsansvar, personlig kundeoppfølging og en bank å samarbeide med. I en tid med store forandringer på alle områder er det viktig at alle kundene føler at de blir tatt godt vare på, både ved henvendelser i banken og ellers. Informasjon og tilgjengelighet er i denne forbindelse viktige stikkord, og vi håper at vår tilstedeværelse på Internett og med nye teknologiske løsninger kan bidra i så måte. 

I mai 2011 åpnet banken avdelingskontor for øyregionen Hitra og Frøya, på Fillan. I september 2014 åpnet vi avdelingskontor på Sistranda i Frøya kommune. Vi er dermed godt representert på begge øyene. I desember 2017 åpnet banken også kontor i Aure sentrum i Aure kommune.

Hemne Sparebank tilstreber å være en livsløpsbank, dvs. å kunne dekke de vanlige banktjenester som innskudd, utlån, betalingsformidling og forsikring til kunder i alle aldre. Dette vil vi gjøre til konkurransedyktige priser og ellers på en måte som både kundene og banken er tjent med i det lange løp. Hemne Sparebank er en lokal sparebank og med mål om å være til lokalsamfunnets beste.

NÆRHET  GIR  MULIGHETER !