Hemne Sparebank sin førstegangsemisjon av egenkapitalbevis ble altså fulltegnet med 42 millioner kroner. Det betyr at 400 000 egenkapitalbevis er tildelt de som tegnet seg.
Hemne Sparebank er meget godt fornøyd med oppslutningen, og takker de som tegnet seg som nye eiere i banken.
Tegningsperioden var i perioden 20.mars - 7.april 2017.

Hemne Sparebank har med dette 207 nye forskjellige egenkapitalbeviseiere.
De 12 største eierne/tegnerne ble tildelt tilsammen 194700 egenkapitalbevis, noe som utgjør nesten 50% av de totale egenkapitalbevis.
Vel 62% av eierne/tegnerne er kunder av banken, og ca. 87% av eierne/tegnerne er privatpersoner.

Egenkapitalbeviseierne vil nå utgjøre en ny eiergruppe i banken, og vil få 4 av 16 representanter i bankens generalforsamling.
De to andre gruppene i generalforsamlingen vil være innskytervalgte (8 representanter) og ansattevalgte (4 representanter).
Den nye generalforsamlingen forventes å være på plass på tidlighøsten 2017.