For komplett årsregnskap for 2018, se under Om oss og Rapporter på hjemmesiden.

Resultat etter tap og skatt for 2018, var på kr. 22.334.000,- som ble foreslått og enstemmig godkjent disponert slik av generalforsamlingen :
    Overført til sparebankens fond   kr. 18.301.000,-
    Overført til gavefondet               kr.      750.000,-
    Avsatt til kontantutbytte             kr.   2.640.000,-    (dvs. kr. 6,60 i kontantutbytte pr EK-bevis).
    Overført til utjevningsfond         kr.      643.000,-

Dette betyr for egenkapitalbeviseierne :
    For 2018 mottar da egenkapitalbeviseierne totalt kr. 8,21 pr. EK-bevis, som fordeler seg slik: kr. 6,60 i kontantutbytte og kr. 1,61 til utjevningsfond.

Kontantutbyttet, altså kr. 6,60 pr. EK-bevis, utbetales 12. mars 2019.
Melding om utbetaling, finner du i din Postkasse i VPS Investortjenester, (i NettBanken, under Min oversikt finner du VPS Investortjenester).

Beløpet godskrives den bankkontoen som er tilknyttet VPS-kontoen som egenkapitalbevisene er registrert på.
Utbyttet utbetales til registrerte egenkapitalbeviseiere pr. 25. februar 2019.

Nevner for ordens skyld at utjevningsfondet er egenkapitalbeviseiernes midler.
Midler på utjevningsfondet gir avkastning iht. bankens framtidige resultat.

 

 

Informasjon utbytte for 2017 :

For komplett årsregnskap for 2017, se under Om oss og Rapporter på hjemmesiden.

Resultat etter tap og skatt for 2017, var på kr. 21.168.000,- som ble foreslått og enstemmig godkjent disponert slik av Generalforsamlingen :
    Overført til sparebankens fond   kr. 18.181.000,-
    Overført til gavefondet               kr.      750.000,-
    Avsatt til kontantutbytte             kr.   1.600.000,-    (dvs. kr. 4,00 i kontantutbytte pr EK-bevis, for 2/3-år).
    Overført til utjevningsfond         kr.      637.000,-

Dette betyr for egenkapitalbeviseierne :
    Emisjonen av egenkapitalbevisene ble notert tidlig i mai. Det betyr at det utbetales utbytte for 2017, for 2/3 år.
    For 2017 mottar da egenkapitalbeviseierne totalt kr. 5,59 (altså for 2/3 år) pr. EK-bevis, som fordeler seg slik: kr. 4,00 i kontantutbytte og kr. 1,59 til utjevningsfond.
    (Hadde dette vært for hele året 2017, ville egenkapitalbeviseierne mottatt totalt kr. 8,15, som ville fordelt seg slik: kr. 5,83 i kontantutbytte og kr. 2,32 til utjevningsfond).

Kontantutbyttet, altså kr. 4,00 pr. EK-bevis, utbetales 12. mars 2018.
Melding om utbetaling, finner du i din Postkasse i VPS Investortjenester, (i NettBanken, under Min oversikt finner du VPS Investortjenester).

Beløpet godskrives den bankkontoen som er tilknyttet VPS-kontoen som egenkapitalbevisene er registrert på.
Utbyttet utbetales til registrerte egenkapitalbeviseiere pr. 26. februar 2018.

Nevner for ordens skyld at utjevningsfondet er egenkapitalbeviseiernes midler.
Midler på utjevningsfondet gir avkastning iht. bankens framtidige resultat.