Det har p.t. ikke vært omsetninger av egenkapitalbevis for Hemne Sparebank etter selve emisjonen som ble avsluttet 7. april 2017.

Siste omsatte kurs er derfor emisjonskursen på kr. 105,-.