Protokoll egenkapitalbeviseiermøte 30. november 2020

Protokoll egenkapitalbeviseiermøte 24.februar 2020

Protokoll egenkapitalbeviseiermøte 26.november 2018

Protokoll egenkapitalbeviseiermøte 30.oktober2017

Protokoll egenkapitalbeviseiermøte 19.juni 2017