"Nå kan du få eie en bit av lokalbanken!  Hemne Sparebank har startet prosessen med å se på muligheten for utstedelse av egenkapitalbevis."
Les hele pressemeldingen av 23.11.2016.