Vi opplever for tiden at flere har problemer med å logge inn i vår mobilbank-app ved bruk av PIN-kode eller fingeravtrykk.

En mulig midlertidig løsning på dette kan være å logge inn med BankID på mobil.

Det jobbes internt i Eika med å fikse problemet, men vi har foreløpig ingen prognose på når dette vil være løst.

Vi beklager ulempene dette måtte medføre.