Dalum Regnskap AS og Hemne Sparebank startet dialogen vinteren 2020 vedr. et mulig samarbeid mellom bank og regnskapskontor. Prosessen stoppet opp etter at koronasituasjonen krevde mye arbeid for begge parter. Dialogen fortsatte utover høsten 2020, og som nå har resultert i at Hemne Sparebank kjøper 75 % av aksjene i Dalum Regnskap AS.

Gjennom prosessen har man sett at man har flere felles interesser og ønsker å tilby god kompetanse både når det gjelder finansiell og økonomisk rådgivning. Både bank og regnskapskontor ser at arbeidet er i ferd med å forandre seg. Automatiserte tjenester og transaksjoner, samt digitale regnskapssystemer gjør at rådgivningssiden blir viktigere både for bank og regnskapskontor.

Banken ønsker flere ben og stå på, og ser det som naturlig å kjøpe seg inn i regnskapskontorbransjen. Sammen med eiendomsmegling på personmarkedssiden vil regnskapskontor på bedriftsmarkedssiden være viktige samarbeidspartnere.

Både Dalum Regnskap AS og Banken er inne i en fin utvikling og vekst, og ønsker sammen å skape kompetansearbeidsplasser lokalt. Det å ha lokalt forankret disse typer tjenester mener vi er med på å utvikle lokalsamfunnet. Vi tror at mye digitaliseres også fremover, men ser fortsatt sterkt behov for god rådgivning. God rådgivning med lokal forståelse og lokal kompetanse er noe som de næringsdrivende og bedriftene til alle tider har behov for.

Vi vil sammen gå en spennende tid i møte, for å utvikle gode tjenester for de lokale bedriftene.

Dalum Regnskap er i dag 7 ansatte hvorav 5 er autoriserte regnskapsførere.

Hemne Sparebank er i dag 33 ansatte, og tilbyr tradisjonelle banktjenester samt eiendomsmegling og forsikring.

 

Ved spørsmål ta kontakt med Lars Olav Dalum mob. 906 90 880
eller Tor Espnes mob. 992 90 007.

Last ned pressemeldingen her.