Innskytervalgmøte i Hemne Sparebank mandag 24.02.20 kl. 16.30 i bankens lokaler på Kyrksæterøra.

Liste over innskytervalgte medlemmer og varamedlemmer til Generalforsamlingen ligger vedlagt, samt valgkomiteens innstilling

Innskytervalgmøte 2020