Årsoppgavene viser også hvilken informasjon som er innrapportert til Skatteetaten, og som vil fremkomme på den forhåndsutfylte skattemeldingen som privatpersoner mottar fra skattemyndighetene.

Vi minner om at selv om opplysninger er sendt Skatteetaten, kan det forekomme at opplysninger ikke kommer korrekt med på den forhåndsutfylte skattemeldingen.
Det må derfor alltid foretas kontroll av skattemeldingen mot de mottatte oppgaver.
Den enkelte skattepliktige er selv alltid ansvarlig for at samtlige opplysninger - også de som ikke er medtatt i den forhåndsutfylte skattemeldingen - er kommet med i skattemeldingen og med korrekte beløp.