I forbindelse med endrede krav fra Finanstilsynet må vi få dokumentert at våre kunder er legitimert i våre systemer.

Finanstilsynets krav er grunnet i kundens sikkerhet, og dette er et tiltak for å hindre hvitvasking, terrorfinansiering og svindel.

Vi har sendt ut tekstmelding til alle våre kunder som vi mangler legitimasjon på, og vil også ringe for å purre. Dette er en veldig stor og tidkrevende jobb, og konsekvensen av å ikke få skannet passet er at kontoen først vil bli sperret og etter hvert at kundeforholdet blir avsluttet.

"Dette er et ufravikelig pålegg fra finanstilsynet. Vi gjør ikke dette på eget initiativ for å skape vanskeligheter for våre kunder, men vi er pålagt å gjennomføre det. Det hjelper ikke at vi vet hvem du er. Vi må ha en kopi av passet ditt."
    - Tor Espnes, banksjef

Dette er konsekvensene hvis du ikke leverer og får kopiert passet ditt i banken:

  • Visa-kortet blir sperret og du får ikke brukt det i butikk, på nett eller i minibank.
  • Du får ikke brukt nettbank eller mobilbank til å betale regninger.
  • Du får ikke brukt Vipps (såfremt Visa-kortet er valgt som betalingsmiddel).
  • Dine lån blir ikke betjent.
  • Det vil heller ikke være mulig å bruke løsninger som å levere giro i banken.
  • Du vil i en tidsbegrenset periode kunne bruke kredittkort, men vil ikke ha mulighet til å betale inn på kortet.

 

Vi håper at alle våre kunder som har fått tekstmeldingen tar seg tid til å komme innom banken for å skanne passet sitt.
Dette må gjøres innen 01.10.19.

Det vil i perioden frem til 01.10 også gjøres mulig å komme innom for å skanne passet på kveldstid. Ta kontakt med din rådgiver for mer informasjon!